FOTO: Shutterstock

Här är de vanligaste trafikbrotten

Om hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler följs eller inte spelar en stor roll för säkerheten på vägarna. Här lyfter Anders Schääf, trafikpolis och gruppledare vid Polisen Väst, fram sex vanliga trafikbrott.

Fortkörning

I topp ligger fortkörning, både på motorvägar och på 30- och 40-sträckor där andelen oskyddade trafikanter som regel är störst.

– Vad många inte tänker på är att det inte är tillåtet att köra om ett annat fordon som ligger i 110 km/h på en 110-sträcka, för då krävs det att du passerar i en högre hastighet, säger Anders Schääf.

Ordningsbot: 1500 – 4000 kr beroende på vägens hastighetsbegränsning och hur snabbt det har gått samt risk för körkortsåterkallelse.

Använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning

Sedan februari 2018 är det förbjudet att skicka sms, rattsurfa eller prata i telefon utan handsfree. En undersökning från Bilprovningen har tidigare visat att sju av tio svenskar sms:ar i bilen, och 25 % har varit nära att krocka som följd av beteendet. Transportstyrelsens senaste rapport visar att en mobiltelefon är inblandad i cirka 100 trafikolyckor varje år.

– Ett vanligt och växande problem.

Ordningsbot: 1500 kr.

Korta avstånd

Att inte hålla avståndet ger upphov till farliga situationer och allvarliga skador. Tresekundersregeln är en bra tumregel för att hålla rätt avstånd.

– Din reaktionstid är i bästa fall en sekund, och sedan tillkommer bromssträckan. Är avståndet kortare än det rekommenderade har du nästan ingen chans att hinna reagera och stanna. Vid omkörning är det vanligt att bilar ligger och trycker bakom en långtradare vilket gör att de inte ser när det blir fritt fram för en säker omkörning.

Ordningsbot: 2000 kr samt risk för indraget körkort.

Överlastning

Ett överlastat fordon kan utgöra en trafikfara då både fordonets rörelsemönster förändras och bromssträckan förlängs. Du har själv ansvar för att lasta din bil lagligt.

– Vad många inte tänker på är att även passagerarna räknas som last. Kör du en liten bil med fyra vuxna passagerare kan du inte lasta i speciellt mycket mer. Böter skrivs ut efter hur många procent som maxlasten överskridits.

Ordningsbot: 1–20%: 2000 kr. 21–30%: 2500 kr. 31–40%: 3000 kr. 41% och uppåt: 4000 kr, och vid 100 % överlast även körkortsåterkallelse.

Ej respekterat rödljus, stopp- eller väjningsplikt vid obevakat övergångsställe

Vid en stoppskylt ska bilen stå helt still – att rulla sakta är inte tillåtet. Att köra mot rött eller att inte respektera stopplikt kan resultera i indraget körkortet.

– Många gör ett så kallat ”taxi-stopp” när en bil framför har stannat och tror att de sedan kan rulla förbi. Är det kö vid skylten måste alla bilar stanna, du kan inte bara hänga på framförvarande bil.

Ordningsbot: Köra mot rött ljus 3000 kr. Ej stannat vid stopplikt 2500 kr. Ej iakttagit väjningsplikt 2000 kr. Omhändertagande av körkort vid körning mot rött ljus eller ej stannat vid stopplikt.

Ej blinka ut ur cirkulationsplats

Du behöver inte blinka när du ska in i en rondell, även om det alltid är bra att vara tydlig, men du ska alltid blinka när du kör ut ur en cirkulationsplats i syfte att förbereda övriga trafikanter.

– Det slarvas en hel del med att använda körriktningsvisare både i cirkulationsplatser, korsningar och vid andra platser. Hur svårt kan det vara att flytta fingrarna till blinkersspaken?

Ordningsbot: 500 kr.

FOTNOT: Trafikbrott och ordningsbot gällande B-körkort.

Visste du att...?

…du kan bötfällas för att köra för långsamt om du utgör ett hinder för andra trafikanter, till exempel vid körning i 40 km/h på motorvägen.

Trafiken ska flyta för att trafikanterna ska kunna ha ett bra samspel och planera sin körning på ett säkert sätt. Om ett fordon kraftigt stannar upp övriga medtrafikanter kan det bli farligt.

Ovanstående gäller dock inte om du kör lite långsammare än vad skylten anger om väglaget är dåligt.

Publicerat: 4 oktober, 2019 Senast ändrad: 15 januari, 2023
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.